Управління обласної ради з майнових відносин повідомляє про продаж на аукціоні наступних об’єктів спільної власності територіальних громад області

  1. Назва об’єкта:будівлі та споруди загальною площею 3 183,7 кв.м.

Адреса: м. Одеса, вул. Пушкінська, 10.

Балансоутримувач: управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації

 

Відомості про об’єкт: домоволодіння, що розташоване за адресою м. Одеса, вул. Пушкінська, 10 – у тому числі твори монументального образотворчого мистецтва та елементи декоративно-прикладного мистецтва.

На час проведення аукціону об’єкт перебуває в оренді ПАТ КБ «Порто-Франко» строком на час існування ПАТ КБ «Порто-Франко».

     Будівля (літ. А, А1, А2, А3, А4), за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 10 єпам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення і знаходиться під охороною держави на підставі рішення виконавчого комітету Одеської обласної ради від 20.04.1982р. № 230.

     Первинне функціональне використання – фінансово-кредитна установа.

     Будівля  побудована в 1903 році по проекту архітектора А.Й. Бернардацці і значиться в Державному реєстрі нерухомих пам’яток України за реєстраційним   номером № 662/0/16-07.

 Початкова ціна продажу  об’єкта – 51 741 314,40 грн. (в т.ч. ПДВ – 8623552,40 грн.).  

 

Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:

 

Будівлі та споруди, розташовані за адресою: м. Одеса, , вул. Пушкінська, 10, продаються  у встановленому чинним законодавством України порядку за умови взяття новим власником на себе наступних зобов’язань перед органом приватизації, в тому числі й в частині експлуатації:

– питання землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства;

– не пошкоджувати, не руйнувати, не знищувати об’єкт приватизації;

             – утримувати об’єкт приватизації та прилеглу територію в належному санітарному стані;

             – у місячний строк з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації укласти з постачальними організаціями договори про надання комунальних послуг;

             – надавати органу приватизації за відповідним запитом  необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу;

– не перешкоджати органу приватизації у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу;

– подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями за відповідним договором купівлі-продажу, можливі лише після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації виключно за згодою продавця та центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини в порядку, визначеному чинним законодавством України;

             –  у разі подальшого відчуження об’єкта покупець зобов’язаний у двотижневий строк з дня відчуження подати органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід від нього права власності;

– об’єкт не підлягає відчуженню, передачі в оренду тощо іншим юридичним або фізичним особам без збереження зобов’язань, на яких він був придбаний;

– покупець зобов’язаний надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу об’єкта та не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору;

– у разі подальшого відчуження об’єкта приватизації невиконані умови договору купівлі-продажу, відповідальність за їх невиконання, права та обов’язки покупця, визначені законодавством та договором купівлі-продажу, переходять до нового власника;

– у місячний строк з моменту виникнення у покупця за договором купівлі-продажу права власності на об’єкт приватизації укласти відповідний охоронний договір на пам’ятку культурної спадщини в порядку, встановленому законодавством;

– виконати проектну документацію та першочергові протиаварійні заходи на об’єкті в термін до 12-ти місяців:

– виконати комплекс ремонтно-реставраційних робіт на підставі затвердженої у встановленому порядку проектної документації в термін до 24 місяців;

– покупець відшкодовує усі витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації та його продажем;

– в разі приватизації об’єкта особою, яка не є орендарем, договір оренди зберігає чинність для нового власника на тих же умовах відповідно до вимог чинного законодавства;

– переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу або від укладання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, сплачує неустойку у розмірі 20% від кінцевої вартості продажу об’єкта (з урахуванням ПДВ).

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами у національній валюті протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі- продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу покупець зобов’язаний прийняти об’єкт у триденний термін за актом приймання-передачі.

Плата за реєстрацію заяви про приватизацію в розмірі 17 грн. та кошти за придбання об’єкта  приватизації  сплачуються за наступними реквізитами: р/р 37182011001405 в ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код за ЄДРПОУ 23212638.  Отримувач –  управління обласної ради з майнових відносин.

            За змістом статті 16 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» для реєстрації покупців як учасників аукціону, окрім реєстраційного внеску, останні також вносять грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової ціни об’єкта.

            Вказані грошові кошти у розмірі 5 174 131.44 грн сплачуються за наступними реквізитами: р/р 37182011001405 в ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код за ЄДРПОУ 23212638.  Отримувач –  управління обласної ради з майнових відносин.

 

Аукціон буде проведено 20.01.2017 року, об 11.00 годині за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 4, каб. 531.

Останнім днем прийняття заяв на участь в аукціоні є 16.01.2017 року.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

Заяви на участь в аукціоні подаються у відповідності до наказу ФДМУ від  17 квітня 1998 року № 772 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж»  у робочі дні з 09.00 до 18.00 (п’ятниця – до 16.45) до органу приватизації  майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області – управління обласної ради з майнових відносин за адресою: м. Одеса,  пр-т  Шевченка, 4, каб. 319, тел.: 718-92- 46, 718-93-74.

Беручи до уваги статтю 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини», договір купівлі – продажу будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 10  буде укладено із майбутнім власником за умови надання останнім попереднього охоронного договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її в належному стані. Вказаний попередній договір укладається з управлінням охорони об’єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації

Перейти до вмісту