RSS    .:::26.05.2018 :::.   

 


 

Управління обласної ради з майнових відносин як відповідний орган приватизації повідомляє про повторний продаж на аукціоні об’єкта спільної власності територіальних громад області

 

Назва об’єкта: Домоволодіння, загальною площею 1 133,9 кв.м.

Адреса: м. Одеса, вул. Князівська, 1-а.

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», м. Одеса, Канатна, 83.

 

Відомості про об’єкт:

Домоволодіння є нерухомим об’єктом культурної спадщини, а саме, пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення – будинок Російського технічного товариства, 1892-1894 рр.

Вищевказана пам’ятка є двоповерховою будівлею на високому цоколі, габаритні розміри – 31 х 22,4 м, несучі стіни зведені з каменя-черепашника. Ступінь капітальності – мурована споруда з невогнестійким перекриттям. Технічний стан будівлі – незадовільний. Будівля розташована поодиноко, її територія обмежена з південно-західного боку вулицею Князівською, з південно-східного – вулицею Новосельського, з північно-східного – сусідньою будівлею по вул. Князівській, 1 та з північно-західного – кам’яною огорожею, яка відокремлює сусідні споруди. Головний вхід з зовнішніми кам’яними сходами орієнтований до вул. Новосельського. Територія об’єкта, благоустрій та покриття знаходяться у незадовільному стані.

Водогін, побутова і зливова каналізація, електропостачання, теплові мережі, електропостачання та відповідне обладнання тривалий термін не експлуатувалось, внаслідок чого знаходиться у незадовільному стані.

Об’єкт розташованій на земельній ділянці площею 0,0784 га, яка належить на праві комунальної власності територіальним громадам сіл, селищ, міст області в особі Одеської обласної ради.

 

Початкова ціна продажу об’єкта – 1 610 278,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 268 380,00 грн.).

 

Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:

Домоволодіння, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Князівська, 1-а, продається у встановленому чинним законодавством України порядку за умови взяття новим власником на себе наступних зобов’язань перед органом приватизації, в тому числі й в частині експлуатації:

 - не пошкоджувати, не руйнувати, не знищувати об’єкт приватизації;

 - утримувати об’єкт приватизації та прилеглу територію в належному санітарному стані;

 - у місячний строк з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації укласти з постачальними організаціями договори про надання комунальних послуг;

 - надавати органу приватизації за відповідним запитом необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу;

- не перешкоджати органу приватизації у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу;

- подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями за відповідним договором купівлі-продажу, можливі лише після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації виключно за згодою продавця та центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини в порядку, визначеному чинним законодавством України;

- у разі подальшого відчуження об’єкта приватизації невиконані умови договору купівлі-продажу, відповідальність за їх невиконання, права та обов’язки покупця, визначені законодавством та договором купівлі-продажу, переходять до нового власника;

- у місячний строк з моменту виникнення у покупця за договором купівлі-продажу права власності на об’єкт приватизації укласти відповідний охоронний договір на пам’ятку культурної спадщини в порядку, встановленому законодавством;

- виконати проектну документацію та першочергові протиаварійні заходи на об’єкті в термін до 6-ти місяців:

- виконати комплекс ремонтно-реставраційних робіт на підставі затвердженої у встановленому порядку проектної документації в термін до 24 місяців;

- покупець відшкодовує усі витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації та його продажем;

- переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу або від укладання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, сплачує неустойку у розмірі 10 % від кінцевої вартості продажу об’єкта (з урахуванням ПДВ).

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами у національній валюті протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі- продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу покупець зобов’язаний прийняти об’єкт у триденний термін за актом приймання-передачі.

Плата за реєстрацію заяви про приватизацію в розмірі 17 грн. та кошти за придбання об’єкта приватизації сплачуються за наступними реквізитами: р/р 37182011001405 в ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код за ЄДРПОУ 23212638. Отримувач - управління обласної ради з майнових відносин.

За змістом статті 16 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» для реєстрації покупців як учасників аукціону, окрім реєстраційного внеску, останні також вносять грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта.

Вказані грошові кошти у розмірі 161 027,80 грн. сплачуються за наступними реквізитами: р/р 37182011001405 в ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код за ЄДРПОУ 23212638. Отримувач - управління обласної ради з майнових відносин.

 

Аукціон буде проведено 14.08.2015 року, об 11.00 годині за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 4, каб. 531.

Останнім днем прийняття заяв на участь в аукціоні є 10.08.2015 року.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

Заяви на участь в аукціоні подаються у відповідності до наказу ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж» у робочі дні з 09.00 до 18.00 (п’ятниця – до 16.45) до органу приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області - управління обласної ради з майнових відносин за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 4, каб. 319, тел.: 718-92-46, 718-93-74.

Беручи до уваги статтю 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини», договір купівлі–продажу домоволодіння, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Князівська, 1-а, буде укладено із майбутнім власником за умови надання останнім попереднього охоронного договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам'ятку з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам'ятки, робіт, які майбутній власник зобов'язується провести на пам'ятці з метою утримання її в належному стані. Вказаний попередній договір укладається з управлінням охорони об’єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації.

Дата оновлення : 29.07.2015

 
 

 23.01.18 Переможці конкурсу від 23.01.2018 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

18.12.17 Переможці конкурсу від 18.12.2017 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

18.10.17 Переможці конкурсу від 17.10.2017 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

18.10.17 Відповідно до інформації, наданої в газеті «Одеські вісті» від 10.10.2017 року ...

18.10.17 Переможці конкурсу від 09.10.2017 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

21.06.17 Управління обласної ради з майнових відносин оголошує конкурс з відбору оцінювачів для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке надається в оренду ...

12.06.17 Переможці конкурсу від 08.06.2017 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

14.04.17 Переможці конкурсу від 11.04.2017 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

24.11.16 Переможці конкурсу від 23.11.2016 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, ...

24.11.16 Відповідно до інформації, наданої в газеті «Одеські вісті» від 22.11.2016 року ...

09.08.16 Переможці конкурсу від 28.07.2016 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке надається в оренду ...

21.06.16 Відповідно до інформації у газеті «Одеські вісті» від18 червня 2016р. управління обласної ради з майнових відносин оголошує конкурс ...

16.06.16 Переможці конкурсу від 15.06.2016 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

09.03.16 Відповідно до інформації, наданої в газеті "Одеські Вісті" від 1 березня 2016 року ...

09.03.16 Переможці конкурсу від 24.02.2016 року з відбору оцінювачів для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...


 Розробка, дизайн та розміщення: КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" © | телефон (0482) 429820 | 2011 р.