RSS    .:::24.06.2018 :::.   

 


 

Управління обласної ради з майнових відносин як відповідний орган приватизації повідомляє про продаж на аукціоні об’єкта спільної власності територіальних громад області:

Назва об’єкта: нежилі будівлі та споруди загальною площею 282,1 кв.м.

Адреса: м. Одеса, вул. Разумовська, 55-а.

Балансоутримувач: код ЄДРПОУ 23212638, Управління обласної ради з майнових відносин, 65032, м. Одеса, пр-т Шевченка,4.

 

Відомості про об’єкт:

Нежилі будівлі та споруди загальною площею 282,1 кв.м, які розташовані  за адресою: м. Одеса, вул. Разумовська, 55-а, у тому числі: склад літ. «А» площею 135,5 кв.м, склад літ. «Г» площею 140,6 кв.м., приміщення охорони літ. «В» площею 6,0 кв.м. та споруди огорож № 1-3.

 Будівля складу літ. «А» - окремо розташована, одноповерхова, прямокутної конфігурації в плані. Будівля оснащена декількома входами з головного фасаду, складається з 7-ми приміщень. За своїм планувальним рішенням має коридорно-анфіладну схему, стан «старе».

Будівля складу літ. «Г» - окремо розташована, одноповерхова, прямокутної конфігурації в плані. Будівля оснащена двома входами з головного та тильного фасадів, складається з 1-го приміщення. За своїм планувальним рішенням має зальну схему, стан «старе».

Будова приміщення охорони літ. «В» - окремо розташована, одноповерхова, неправильної форми в плані. Будова оснащена одним входом з торцевого фасаду, складається з 1-го приміщення. С тан «незадовільний».

 Документи на землекористування не оформлені.

 

Початкова ціна продажу  об’єкта – 304 800,00 грн. (триста чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ – 50 800,00 грн. (п’ятдесят тисяч вісімсот гривень 00 копійок). 

 

 

Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:

 

Нежилі будівлі та споруди загальною площею 282,1 кв.м, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Разумовська, 55-а, продаються  у встановленому чинним законодавством України порядку за умови взяття новим власником на себе наступних зобов’язань перед органом приватизації, в тому числі й в частині експлуатації:

- питання землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства; 

- не пошкоджувати, не руйнувати, не знищувати об’єкт приватизації;

             - утримувати об’єкт приватизації та прилеглу територію в належному санітарному стані;

             - у місячний строк з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації укласти з постачальними організаціями договори про надання комунальних послуг;

             - покупець зобов’язаний надавати продавцю за відповідним запитом необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу;

- не перешкоджати органу приватизації у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу;

- подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями за відповідним договором купівлі-продажу, можливі лише після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації виключно за згодою продавця;

             - у разі подальшого відчуження об’єкта покупець зобов’язаний у двотижневий строк з дня відчуження подати органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід від нього права власності;

- об’єкт не підлягає відчуженню, передачі в оренду тощо іншим юридичним або фізичним особам без збереження зобов’язань, на яких він був придбаний;

- у разі подальшого відчуження об’єкта приватизації невиконані умови договору купівлі-продажу, відповідальність за їх невиконання, права та обов’язки покупця, визначені законодавством та договором купівлі-продажу, переходять до нового власника;

- покупець відшкодовує усі витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації та його продажем;

- переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу або від укладання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, сплачує неустойку у розмірі 20 % від кінцевої вартості продажу об’єкта (з урахуванням ПДВ).

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами у національній валюті протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу покупець зобов’язаний прийняти об’єкт у триденний термін за актом приймання-передачі.

Плата за реєстрацію заяви про приватизацію в розмірі 17 грн. та кошти за придбання об’єкта  приватизації  сплачуються за наступними реквізитами: р/р 37182011001405 в ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код за ЄДРПОУ 23212638.  Отримувач -  управління обласної ради з майнових відносин.

За змістом статті 16 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» для реєстрації покупців як учасників аукціону, окрім реєстраційного внеску, останні також вносять грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта.

Вказані грошові кошти у розмірі 30 480,00 грн. (тридцять тисяч чотириста вісімдесят гривень 00 копійок) сплачуються за наступними реквізитами: р/р 37182011001405 в ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код   ЄДРПОУ 23212638.  Отримувач -  управління обласної ради з майнових відносин.

 

            Аукціон буде проведено 10.06.2016 року об 11.00 годині за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 4, каб. 531.

            Останнім днем прийняття заяв на участь в аукціоні є 06.06.2016 року.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

Заяви на участь в аукціоні подаються у відповідності до наказу ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж»  у робочі дні з 09.00 до 18.00 (п’ятниця – до 16.45) до органу приватизації  майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області - управління обласної ради з майнових відносин за адресою: м. Одеса,  пр-т  Шевченка, 4, каб. 319, тел.: 718-92-46, 718-94-58.        

 

 

 

 

Дата оновлення : 18.05.2016

 
 

 23.01.18 Переможці конкурсу від 23.01.2018 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

18.12.17 Переможці конкурсу від 18.12.2017 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

18.10.17 Переможці конкурсу від 17.10.2017 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

18.10.17 Відповідно до інформації, наданої в газеті «Одеські вісті» від 10.10.2017 року ...

18.10.17 Переможці конкурсу від 09.10.2017 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

21.06.17 Управління обласної ради з майнових відносин оголошує конкурс з відбору оцінювачів для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке надається в оренду ...

12.06.17 Переможці конкурсу від 08.06.2017 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

14.04.17 Переможці конкурсу від 11.04.2017 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

24.11.16 Переможці конкурсу від 23.11.2016 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, ...

24.11.16 Відповідно до інформації, наданої в газеті «Одеські вісті» від 22.11.2016 року ...

09.08.16 Переможці конкурсу від 28.07.2016 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке надається в оренду ...

21.06.16 Відповідно до інформації у газеті «Одеські вісті» від18 червня 2016р. управління обласної ради з майнових відносин оголошує конкурс ...

16.06.16 Переможці конкурсу від 15.06.2016 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

09.03.16 Відповідно до інформації, наданої в газеті "Одеські Вісті" від 1 березня 2016 року ...

09.03.16 Переможці конкурсу від 24.02.2016 року з відбору оцінювачів для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...


 Розробка, дизайн та розміщення: КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" © | телефон (0482) 429820 | 2011 р.